Kişisel Liderlik

Prof. Dr. İsmet Barutcugil
Çoğu insan yaşamını etkileyecek önemli kararları alırken örnekler arar, öneriler bekler hatta bir başkasının kendi adına karar vermesini ister. Kendi başına bir tercih belirtmek, bir karar vermek istemez. Bunun bir nedeni sorumluluktan kaçmak diğer bir nedeni ise değişimden korkmaktır. Bu kişiler, karar almayarak mevcut durumlarını koruyacaklarını, sahip olduklarına sahip olmaya devam edeceklerini düşünürler.
Kararlar almak, kararlarının sorumluluğunu taşımak, inisiyatif kullanmak ve gerektiğinde değişimler gerçekleştirmek yaşamının  kontrolünü ele almaktır. Bunlar mutlu, güvenli ve başarılı olmak ve iş yaşamında bir yerlere gelmek isteyen insanların yapması gerekenlerdir. Bunları yapamayan bir kişi, sonuçta başkalarının bunları kendi adına yapmasına izin vermek durumunda kalır.
Her insan kendi hayatını yaşar, tercihlerini yapar ve sonuçlarına katlanır. Başarıları ve başarısızlıkları kendi seçimlerinin sonuçlarıdır. Şüphesiz bu sonuçları etkileyen birçok dış faktör bulunmaktadır. Ancak bunların çoğu öngörülebilir ve önlenebilir (ya da daha iyi değerlendirilebilir) niteliktedir. Bu nedenle, olumsuzluklardan dolayı başkalarını suçlamak ya da olumlu sonuçları şans, talih olarak nitelemek yanlıştır.
Liderlik; karakter, vizyon, strateji ve duygusal zekâ sahibi olmayı gerektiren ve aynı zamanda iletişim, zaman yönetimi ve değişim yönetimi gibi becerilerin kullanılmasına dayanan bir insan ilişkisi sürecidir. Çoğu kez liderlik, bir ekip ile birlikte akla gelir ve liderin her zaman izleyicilerinin olduğu kabul edilir. Ayrıca liderlik konusu açıldığında genellikle siyasal ve tarihsel liderler üzerinde konuşulur. Liderler, köklü değişimlere yol açan fikirleri ve eylemleri ile birlikte hatırlanırlar. Bu nedenle liderler, doğuştan üstün yeteneklerle donatılmış, az bulunan karizmatik kişiler olarak düşünülürler.
Oysa kendini tanıyan ve yönetebilen, çevresindeki insanları anlayan ve onları etkileyebilen kısaca yüksek duygusal zekâya sahip olan hemen her insan liderlik niteliklerine sahiptir. Lider kendisi hakkında başkalarından daha fazlasını bilir, gizli güçlü yönlerini tanır ve kullanır. Bu yönlerini zenginleştirerek başkalarını etkiler.
Çevresindeki karmaşık ilişkileri başkalarından daha iyi çözümler ve akıllıca eylem planları yapar.
Kişisel lider, hayatının yolunu çizmiş, yolculuğunu planlamış ve hızını ayarlamıştır. Duracağı, mola vereceği yerleri ya da kestirmeden  gideceği yolları bilir. Yol üzerinde kimlerle tanışacağını, kimlerle çalışacağını ve kimlerle yol arkadaşlığı yapacağını öngörmektedir.
Geçmişi, bugünü ve geleceği daha iyi değerlendirir. Kişisel vizyon, etik anlayış ve güçlü bir inanç ve değerler sistemi geliştirmiştir.
Odaklanmanın gücünü ve tercihlerin önemini ve anlamını bilir.
Kişisel lider, kendisini vizyonuna ulaştıracak yolda kararlı ve disiplinli bir şekilde elinde bir yol haritası ile yürürken beklenmedik durumlara da hazırlıklıdır. Alternatif planlar, esnek uygulama olanakları geliştirmiştir.
Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak sağlığını koruyacak, dengelerini kuracak bir yaşama düzenine sahiptir. Stresle baş etmesini, doğru beslenmesini, nefes almasını, akıl ve beden sağlığının önemini bilmektedir. Kişisel lider bütün bunlardan kendisinin sorumlu olduğunun da farkındadır. Kişisel tercihlerinin sorumluluğunu ve sonuçlarını bir başkasına atmaz.
Kişisel liderlik doğuştan gelen değil sonradan kazanılan bir yetenek olarak görülmelidir. Her insanın içinde bu yeteneğin özü bulunmaktadır. Önemli olan, onu ortaya çıkarmayı ve kullanmayı istemek, karar vermek ve eyleme geçmektir.
Kişisel liderlik yetkinliklerini geliştirmeye karar veren bir kişi, öğrenmeye, değişmeye, yaşadığı her deneyimden dersler çıkarmaya hazır ve isteklidir. Cesaret, dayanma gücü, azim ve kararlılık onu güçlü kılarken alçakgönüllülük, hoşgörü ve anlayış yetkinlikleri de onun başkalarıyla uyumlu olmasını kolaylaştırmaktadır.
Çoğu insan yaşamının ileri dönemlerinde daha önceki yıllarda yaşadığı kararsızlıklardan ve eylemsizlikten pişmanlık duymaktadır. Tereddüt ettiği bir girişim, söylemeye çekindiği bir söz, atmaya korktuğu bir adım, değiştiremediği bir alışkanlık yıllar sonra “keşke” diye başlayan konuşmalarının konusu olmaktadır. Artık üzülmekten, hayıflanmaktan başka yapacak bir şey yoktur. Ancak bu konuşmalardan belki dinleyen gençlere önemli bazı mesajlar vardır.
Her kar tanesi nasıl birbirinden farklıysa insanların özellikleri, yetenekleri de öylesine farklıdır. Bu farklılığın sağlayacağı olanaklardan yararlanmak isteyenler bunun merak ve heyecanını duymalı, maceraya atılmalı ve yola çıkmalıdır. Öğrenme ve büyüme yoluyla kendilerini özel yapan farklılığı keşfedenler kişisel liderliklerini kanıtlamış olacaklardır. Bireysel farklılıkları, yaratıcı ilişkilere
dönüştürmeleri durumunda da gerçek anlamda lider olacaklardır.

Prof. Dr. İsmet Barutcugil Çoğu insan yaşamını etkileyecek önemli kararları alırken örnekler arar, öneriler bekler hatta bir başkasının kendi adına karar vermesini ister. Kendi başına bir tercih belirtmek, bir karar vermek istemez. Bunun bir nedeni sorumluluktan kaçmak diğer bir nedeni ise değişimden korkmaktır. Bu kişiler, karar almayarak mevcut durumlarını koruyacaklarını, sahip olduklarına sahip olmaya devam…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir