Türk Edebiyatı Okumalarım

Yıllardır, hele de üniversite zamanındaki hayalim, tüm Türk edebiyatını, özellikle Osmanlı’nın sonlarına doğru oluşan ve Namık Kemal’leri, Ömer Seyfettinleri ve Peyami Safa’ları, sırası ile okumayı arzu etmiştim. Kütüphanemde tüm bunların yerini almasını istemiştim.

İş hayatının yoğunluğu ve artık her şeye iş olarak bakmak, her boş zamanı iş için değerlendirmekle geçtiği için, ve de İstanbul’da zamanın büyük kısmı yollarda geçtiği için, kitap okumak üniversite zamanına göre %90 oranında azalmıştı.

Neydi o 341T’de ayakta da olsa kitap okuduğumuz günler?

Son 1 yıl içerisinde, bu konuda büyük rahatsızlık duymaya başlamış ve araba ile müşteri ziyaretini minimize edip, mümkün mertebe toplu ulaşımı tercih etmeye başlamıştım. Bu 1 yıllık dönemi, ısınma dönemi olarak düşünüp, tekrar her fırsatta (otobüste, takside, gemide, uçakta,…) kitap okuyarak geçirmeye başlamıştım.

Nihayet istediğim heyecan seviyesine geldiğimi ve yeterince ısındığımı düşünerek, bu işe girişmeye karar verdim.

2 hafta önce Talip Abi’den bu listeyi de istedim.Gerçi halen gelmedi, ama, Kıbrıs’a kardeşimin düğünü için giderken, havaalanında boş durmamak için Namık Kemal’in İntibah’ı ile başlamaya karar verdim (Ellerinde, Türk Klasiklerinden mevcut tek bu olduğu için oldu aslında).

Uçakta, kitabın önsöz ve tanıtıcı kısmını okurken, bu romanın Namık Kemal’in ilk romanı olduğunu ve 1876’da Mağusa’da zindanda iken yazdığını okuyunca daha bir heyecanlandım.

Meğer, bizim küçükken oyun olsun diye gidip içinde şebeklik yaptığımız zindanda yazılmış bu kitap.

Aklımdan ilk geçen, kitabı alıp, ilk fırsatta zindana gidip orada okumak oldu. Fakat, düğün telaşı ve kalan zamanların akrabalarla geçirilmesi buna mani oldu.

Geçen gün kitabı bitirdim ve heyecanla sırada ne var diye meraklandım.

1-2 gündür bu kronolojik sıralamayı bulmak için bir çalışma yapmaya niyetle geçti ve dün gece buna muvaffak oldum.

Buna göre, şu sıra ile okumaya başlayacağım:

A.Batı uygarlığı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı

A1.Tanzimat Edebiyatı

 • Tanzimat edebiyatının özellikle ilk devirlerinde yetişen sanatçıların çoğu (Ziya PaşaNamık KemalMontesquieuRousseauVoltaire gibi Fransız devrimci yazarların etkisi altında kalarak, makale ve şiirlerindezulme, haksızlığa, geriliğe karşı şiddetli bir dille mücadeleye girişmişler; “vatan“, “millet“, “hürriyet“, “hak“, “adalet, “kanun“, “meşrutiyet gibi kavramları yaymaya çalışmışlar, “toplum için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.

1. Vartan Paşa (1813-1879)

2. İbrahim Şinasi (1826-1871)

3. Şemsettin Sami (1850-1904)

4. Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)

Romanları:

 • Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar (1874) [OKUNDU]
 • Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler Olmuş (1874) [OKUNDU]
 • Hüseyin Fellah (1875) [OKUNDU]
 • Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875) [OKUNDU]
 • Karı-Koca Masalı (1875)
 • Paris’de Bir Türk (1876) [OKUNDU]
 • Çengi (1877)(oyun) [OKUNDU]
 • Kafkas (1885) [OKUNDU]
 • Süleyman Musûlî (1877) [OKUNDU]
 • Yeryüzünde Bir Melek (1879) [OKUNDU]
 • Henüz On Yedi Yaşında (1881) [OKUNDU]
 • Karnaval (1881)
 • Amiral Bing (1881)
 • Vah! (1882)
 • Acâib-i Âlem (1882)
 • Dürdâne Hanım (1882)
 • Esrâr-ı Cinâyât (1884)
 • Cellâd (1884)
 • Volter Yirmi Yaşında (1884)
 • Hayret (1885)
 • Cinli Han (1885)
 • Çingene (1886) [OKUNDU]
 • Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr (1887)
 • Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları (1888)
 • Haydut Montari (1888)
 • Arnavutlar-Solyotlar (1888)
 • Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888)
 • Nedâmet mi? Heyhât (1889)
 • Rikalda yâhut Amerika’da Vahşet Âlemi (1889)
 • Aleksandr Stradella (1889)
 • Şeytankaya Tılsımı (1889)
 • Müşâhedât (1890)
 • Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)
 • Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)
 • Taaffüf (1895)
 • Gönüllü (1896)
 • Eski Mektûblar (1897)
 • Mesâil-i Muğlaka (1898)
 • Altın Âşıkları (1899)
 • Hikmet-i Peder (1900)
 • Jön Türkler (2010)

Öyküleri:

 • Kıssadan Hisse (1870)
 • Letâif-i rivayet

1. Suni’fi Zann(1870)
2. Gençlik (1870)
3. Esâret (1870)
4. Teehhül (1870)
5. Felsefe-i Zenân (1870) [OKUNDU]
6. Gönül (1870)
7. Mihnetkeşân (1870)
8. Firkat (1870)
9. Yeniçeriler (1871)
10. Ölüm Allâhın Emri (1873)
11. Bir Gerçek Hikâye (1876)
12. Bir Fitnekâr (1876)
13. Nasîb (1877)
14. Çifte İntikam (1887)
15. Para (1887)
16. Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)
17. Diplomalı Kız (1890)
18. Dolabdan Temâşâ (1890)
19. İki Hud’akâr (1893)
20. Emânetçi Sıdkı (1893)
21. Cankurtaranlar (1893)
22. Ana-Kız (1893)

 • Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye Hikamiyyatının Ahkâmını Tasvir (1872)
 • Hayâl-Hakîkat (1891)

5. Namık Kemal (1840-1888)

Oyun:

 • Vatan Yahut Silistre (1873) [OKUNDU]
 • Zavallı Çocuk (1873) [OKUNDU]
 • Akif Bey (1874) [OKUNDU]
 • Celaleddin Harzemşah (1885) [OKUNDU]
 • Kara Bela (1908) [OKUNDU]
 • Gülnihal [OKUNDU]

Roman:

 • İntibah (1876, yeni harflerle 1944) [OKUNDU]
 • Cezmi (1880, yeni harflerle 1963) [OKUNDU]

Eleştiri:

 • Tahrib-i Harabat (1885)
 • Takip (1885)
 • Renan Müdafaanamesi (1908)
 • Namık Kemal’in Mektupları (1972)

Diğer

 • Kanije Muhasarası [OKUNDU]

6. Sami Paşazade Sezai (1860-1936)

 • Sergüzeşt [OKUNDU]
 • Şir (1879) [OKUNDU]
 • Rumuz-ul Edeb (1900) [OKUNDU]
 • İclal (1923) [OKUNDU]
 • Müdafa-i Zulüm
 • Küçük Şeyler [OKUNDU]

7. Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

Roman:

 • Araba Sevdası (1896 ilk realist roman) [OKUNDU]

Öykü:

 • Saime (1888)
 • Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890)
 • Şemsa (1895)

Oyun:

 • Afife Anjelik (1870)
 • Atala Yahut Amerikan Vahşileri (1873)
 • Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç (1874)
 • Görev Çağrısı (1914)
 • Çok Bilen Çok Yanılır (1916) [OKUNDU]

8. Nabizâde Nâzım (1862-1893)

 • Yadigarlarım (anı-öykü,1886) [OKUNDU]
 • Zavallı Kız (öykü.1890)
 • Bir Hatıra (öykü,1890)
 • Karabibik (ilk köy romanı,1891) [OKUNDU]
 • Sevda (öykü,1891)
 • Mini Mini Mektepli (okuma ve yazma parçaları,1891)
 • Hâlâ Güzel (öykü,1891) [OKUNDU]
 • Haspa (öykü,1891)
 • Seyyie-i Tesamüh (-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)
 • Esatir (mitoloji,1892)
 • Aynalar (fizik kitabı,1892)
 • Zehra (ilk psikolojik roman denemesi,1896) [OKUNDU]

A2.Edebiyat-ı Cedide/Servet-i Fünun

 • “Sanat için sanat” ilkesine beğlıdırlar.
 • Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak dururlar.
 • Romanda, romantizmin kimi izleri bulunmakla birlikte genel olarak realizme bağlıdırlar.
 • Romanda da dil ağır, üslup sanatkârânedir.
 • Roman tekniği sağlamdır.
 • Yazarlar daha çok yaşadıkları ortamı anlatma yoluna gittikleri için konular, İstanbul’un çeşitli kesimlerinden alınmalıdır.
 • Betimlemeler gözleme dayalıdır ve nesneldir.
 • Bu dönem sanatçıları, devrin siyasal baskıları nedeniyle gazetecilik, tiyatro gibi alanlara pek fazla eğilmemişlerdir.

1. Tevfik Fikret (1867 – 1912)

 • Rübab-ı Şikeste
 • Halûk’un Defteri
 • Rübabın Cevabı
 • Tarih-i Kadim
 • Doksanbeşe Doğru
 • Şermin
 • Hasta Çocuk

2. Cenap Şahabettin (1870 – 1934)

 • Hac Yolunda (Gezi yazıları, 1909)
 • Âfâk-ı İrak (Gezi notları, 1915)
 • Avrupa Mektupları (Şeyehat yazıları, 1919)
 • Evrâk-ı Eyyam (Makaleler, 1915)
 • Kadı Burhaneddin “Önsözü”
 • Vilyam Şekspiyer

3. Mehmet Rauf

Romanlar

 • Eylül (eylül ilk psikolojik eserdir) [OKUNDU]
 • Ferda-i Garam [OKUNDU]
 • Karanfil ve Yasemin [OKUNDU]
 • Genç Kız Kalbi [OKUNDU]
 • Böğürtlen [OKUNDU]
 • Son Yıldız
 • Tuba
 • Kurtuluş (Halas) [OKUNDU]
 • Ceriha
 • Kan Damlası [OKUNDU]
 • Define [OKUNDU]
 • Bir Zambak Hikayesi [OKUNDU]
 • Bir Aşkın Tarihi [OKUNDU]
 • Darendem

Hikaye kitapları

 • 3 Hikaye [OKUNDU]
 • İhtizar
 • Son Emel
 • Aşk Kadını
 • Eski Aşk Geceleri [OKUNDU]
 • Menekşe [OKUNDU]
 • İlk Temas İlk Zevk
 • Ece’den İnleten Nağmeler
 • Selmanın yolunda
 • Kadın İsterse
 • Hanımlar Arasında
 • Gözlerin Aşkı

4. Halit Ziya Uşaklıgil

Romanlar

 • Nemide [OKUNDU]
 • Bir Ölünün Defteri [OKUNDU]
 • Ferdi ve Şürekası
 • Mai ve Siyah [OKUNDU]
 • Aşk-ı Memnu
 • Kırık Hayatlar
 • Sefile [OKUNDU]

Hikayeler

 • Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası
 • Bir Muhtıranın Son Yaprakları
 • Nakıl
 • Bu Muydu
 • Heyhat
 • Küçük Fıkralar
 • Bir Yazın Tarihi [OKUNDU]
 • Solgun Demet [OKUNDU]
 • Bir Şi’r-i Hayal
 • Sepette Bulunmuş [OKUNDU]
 • Bir Hikaye-i Sevda [OKUNDU]
 • Hepsinden Acı [OKUNDU]
 • Onu Beklerken [OKUNDU]
 • Aşka Dair
 • İhtiyar Dost [OKUNDU]
 • Kadın Pençesi [OKUNDU]
 • İzmir Hikayesi
 • Kar Yağarken

Hatıralar

 • Kırk Yıl
 • Bir Acı Hikaye
 • Saray ve Ötesi

Denemeler

 • Sanata Dair

5. Hüseyin Rahmi Gürpınar

Roman:

 • Şık (1989) [OKUNDU]
 • İffet (1896) [OKUNDU]
 • Mutallaka (1898)
 • Mürebbiye (1899)
 • Bir Muâdele-i Sevda (1899)
 • Metres (1899)
 • Tesadüf (1900)
 • Nimetşinas (1910)
 • Şıpsevdi(1911) [OKUNDU]
 • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912) [OKUNDU]
 • Sevda Peşinde (1912)
 • Gulyabani (1912) [OKUNDU]
 • Cadı (1914)
 • Hakka Sığındık (1919)
 • Toraman (1919) [OKUNDU]
 • Hayattan sayfalar (1919)
 • Son Arzu (1922)
 • Tebessüm-i Elem (1923)
 • Cehennemlik (1924) [OKUNDU]
 • Afsuncu Baba (1924) [OKUNDU]
 • Ben Deli miyim? (1925)
 • Billur Kalp (1926)
 • Tutuşmuş Gönüller (1926)
 • Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?(1927) [OKUNDU]
 • Muhabbet Tılsımı (1928) [OKUNDU]
 • Mezarından Kalkan Şehit (1929) [OKUNDU]
 • Kokotlar Mektebi (1928/1929) [OKUNDU]
 • Şeytan İşi (1933) [OKUNDU]
 • Utanmaz Adam (1934)
 • Eşkıya İninde (1935)
 • Kesik Baş (1942)
 • Gönül Bir Değirmenidir, Sevda Öğütür (1943)
 • Dirilen İskelet (1946) [OKUNDU]
 • Ölüm Bir Kurtuluş mudur? (1949) [OKUNDU]
 • Kaderin Cilvesi (1964)
 • Dünyanın mihveri Kadın mı, Para mı?(1949)
 • Deli Filozof (1964)
 • Can Pazarı (1968)
 • İnsanlar Maymun muydu? (1968)
 • Ölüler Yaşıyor mu? (1973)
 • Namuslu Kokotlar (1973)

Uzun Öykü:

 • Meyhanede Hanımlar(1968)

Öykü:

 • Kadınlar Vaizi (1920)
 • Namusla Açlık Meselesi (1933) [OKUNDU]
 • Katil Buse (1933)
 • İki Hödüğün Seyahati (1933) [OKUNDU]
 • Tünelden İlk Çıkış (1934) [OKUNDU]
 • Gönül Ticareti (1939) [OKUNDU]
 • Melek Sanmıştım Şeytanı (1943) [OKUNDU]
 • Eti Senin Kemiği Benim (1953) [OKUNDU]

Oyun :

 • Hazan Bülbülü (1916)
 • Kadın Erkekleşince (1933)
 • Tokuşan Kafalar (1973) [OKUNDU]
 • İki Damla Yaş (1973)

6. Hüseyin Cahit Yalçın

Roman

 • Nadide
 • Hayal İçinde

Öykü

 • Hayat-ı Muhayyel
 • Hayat-ı Hakikiye Sahneleri
 • Niçin Aldatırlarmış

Eleştiri

 • Kavgalarım

7. Ahmet Rasim

Roman ve Hikayeleri

 • İlk Sevgi (1890)
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1891)
 • Güzel Eleni (1891)
 • Mesakk-ı Hayat (1891)
 • Leyâl-i Izdırap (1891)
 • Mehalik-i Hayat (1891)
 • Endise-i Hayat (1891)
 • Meyl-i Dil (1891)
 • Tecârib-i Hayat (1891)
 • Afife (1892)
 • Mektep Arkadasım (1893)
 • Tecrübesiz Ask (1893)
 • Numune-i Hayal (1893)
 • Biçare Genç (1894)
 • Gam-ı Hicran (1896)
 • Sevda-yı Sermedî (1895)
 • Asker Oglu (1897)
 • Nâkâm (1897)
 • Ülfet (_kinci basılısı Hamamcı Ülfet adıyladır.) (1898)
 • Belki Ben Aldanıyorum (1909)
 • İki Güzel Günahkâr (1922)
 • İki Günahsız Sevda (1923)
Hatıralar
 • Gecelerim (Daha sonra Ömr-i Edebî III’te yer almıstır.) (1894)
 • Eski Maceralardan Fuhs-i Atik, 2 c., (1922)
 • Muharrir
 • Sair
 • Edip (1924)
 • Falaka (1927)

A3.Milli Edebiyat

1. Mehmet Emin Yurdakul

2. Ziya Gökalp

 • Limni ve Malta Mektupları
 • Kızıl Elma (1914)
 • Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
 • Yeni Hayat (1930)
 • Altın Işık (1927)
 • Türk Töresi (1923)
 • Doğru Yol (1923)[7]
 • Türkçülüğün Esasları (1923)
 • Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)
 • Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra)
 • Altın Destan
 • Üç Cereyan

3. Ömer Seyfettin

Romanları

 • Ashâb-ı Kehfimiz (1918)
 • Efruz Bey (1919)
 • Yalnız Efe (1919, 1988) [OKUNDU]

Risale

 • Yarınki Turan Devleti

Öyküleri

 • Acaba Ne idi?
 • Acıklı Bir Hikâye
 • Aleko
 • And
 • Antiseptik
 • Aşk Dalgası
 • Aşk ve Ayak Parmakları
 • Apandisit
 • At
 • Ayın Takdiri
 • Ay Sonunda
 • Baharın Tesiri
 • Bahar ve Kelebekler
 • Balkon
 • Başını Vermeyen Şehit
 • Bekarlık Sultanlıktır
 • Beyaz Lale
 • Beynamaz
 • Birdenbire
 • Binecek Şey
 • Bir Hatıra
 • Bir Hayır
 • Bir Kayışın Tesiri
 • Bir Temiz Havlu Uğruna
 • Bir Vasiyetname
 • Bit
 • Bomba
 • Büyücü
 • Cesaret
 • Çanakkale’den Sonra
 • Çakmak
 • Çirkinliğin Esrarı
 • Dama Taşları
 • Devletin Menfaait Uğruna
 • Diyet
 • Dünyanın Düzeni
 • Düşünme Zamanı
 • Eleğimsağma
 • Elma
 • Efruz Bey
 • Falaka
 • Ferman
 • Fon Sadriştayn’ın Karısı
 • Fon Sadriştayn’ın Oğlu
 • Forsa
 • Gizli Mâbed
 • Gürültü
 • Havyar
 • Hafiften Bir Seda
 • Horoz
 • Hürriyet Bayrakları
 • İffet
 • İki Mebus
 • İlk Cinayet
 • İlk Düşen Ak
 • İlk Namaz
 • İnsanlık ve Köpek
 • İrtica Haberi
 • Kaç Yerinde
 • Kaşağı
 • Kerâmet
 • Kıskançlık
 • Kızıl Elma Neresi?
 • Koleksiyon
 • Korkunç Bir Ceza
 • Kumrular
 • Kurbağa Duası
 • Kurumuş Ağaçlar
 • Külah
 • Kütük
 • Lokanta Esrarı
 • Makul Bir Dönüş
 • Mehdi
 • Mehmaemken
 • Memlekete Mektup
 • Mermer Tezgah
 • Miras
 • Muayene
 • Muhteri
 • Müjde
 • Nakarat
 • Namus
 • Nasıl Kurtarmış?
 • Nadan
 • Nezle
 • Niçin Zengin Olmamış?
 • Nişanlılar
 • Nokta
 • Öpücüğün İlkel Bİçimi
 • Pamuk İpliği
 • Pembe İncili Kaftan
 • Perili Köşk
 • Pireler
 • Primo Türk Çocuğu
 • Ruzname
 • Rüşvet
 • Rütbe
 • Sivrisinek
 • Şefkate İman
 • Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
 • Tavuklar
 • Teke Tek
 • Terakki
 • Teselli
 • Topuz
 • Tos
 • Tuhaf Bir Zulüm
 • Tuğra
 • Türbe
 • Türkçe Reçete
 • Uçurumun Kenarında
 • Uzun Ömer
 • Üç Nasihat
 • Velinimet
 • Vire
 • Yalnız Efe
 • Yeni Bir Hediye
 • Yemin
 • Yuf Borusu Seni Bekliyor
 • Yüksek Ökçeler
 • Yüzakı
 • Zeytin Ekmek
 • Akşam Sefası
 • Yiğit Çocuk

4. Reşat Nuri Güntekin

Romanları

 • Harabelerin Çiçeği
 • Gizli El
 • Çalıkuşu
 • Damga
 • Dudaktan Kalbe
 • Akşam Güneşi
 • Bir Kadın Düşmanı
 • Yeşil Gece
 • Acımak
 • Yaprak Dökümü
 • Kızılcık Dalları
 • Gökyüzü
 • Eski Hastalık
 • Ateş Gecesi
 • Değirmen
 • Miskinler Tekkesi
 • Kan Davası
 • Kavak Yelleri
 • Son Sığınak

Hikâyeleri

 • Roçild Bey (1919)
 • Eski Ahbap (1919)
 • Sönmüş Yıldızlar (1923)
 • Tanrı Misafiri (1927)
 • Leyla ile Mecnun (1928)
 • Olağan İşler (1930)
 • Aşk Mektupları

Oyunları

 • Hançer (1920)
 • Eski Rüya (1922)
 • Ümidin Güneşi (1924)
 • Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri (1925, üç oyun)
 • Taş Parçası (1926)
 • Yeşil gece (1928)
 • İstiklâl (1933)
 • Hülleci (1933)
 • Yaprak Dökümü (1971)
 • Eski Şarkı(1971)
 • Balıkesir Muhasebecisi (1953)
 • Tanrıdağı Ziyafeti (1971)
 • Bir Köy Öğretmeni
 • Çalıkuşu
 • Kavak Yelleri

Gezi Yazıları

 • Anadolu Notları (İlk cildi 1936, ikinci cildi 1966.)

5. Halide Edip Adıvar

6. Yakup Kadri

7. Mehmet Akif Ersoy

8. Yahya Kemal Beyatlı

9. Faruk Nafiz Çamlıbel

A4. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Türk Edebiyatı

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)

 • Bütün Şiirleri (1976-1981)
 • Mahur Beste (tefrika 1944 – basım 1975) [OKUNDU]
 • Huzur (1949-1983)
 • Sahnenin Dışındakiler (tefrika 1950- basım 1973)
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961-1977) [OKUNDU]
 • Ay’daki Kadın (ölümünden sonra 1987) [OKUNDU]
 • Abdullah Efendi’nin Rüyaları (1943-1983)
 • Yaz Yağmuru (1955-1983)
 • Hikayeler (Kitaplaşmayan iki hikayesiyle birlikte tüm öyküleri, 1983)
 • Beş Şehir (1946-2001) [OKUNDU]
 • Yaşadığım Gibi (1970-1977)
 • Tevfik Fikret (1937-1944)
 • Namık Kemal (1942)
 • Edebiyat Üzerine Makaleler (1969-1977)
 • Yahya Kemal (1940-1982)
 • 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Ancak birinci cildini tamamlayabildi,1942-1985)

Sait Faik Abasıyanık (1906-1954)

 • Semaver (1936) [OKUNDU]
 • Sarnıç (1939) [OKUNDU]
 • Şahmerdan (1940) [OKUNDU]
 • Lüzumsuz Adam (1948) [OKUNDU]
 • Mahalle Kahvesi (1950) [OKUNDU]
 • Havada Bulut (1951) [OKUNDU]
 • Kumpanya (1951)
 • Havuz Başı (1951) [OKUNDU]
 • Son Kuşlar (1952) [OKUNDU]
 • Alemdağ’da Var Bir Yılan (1954)
 • Az Şekerli (1954) [OKUNDU]
 • Tüneldeki Çocuk (1955)
 • Şimdi Sevişme Vakti (1953) [OKUNDU]
 • Kayıp Aranıyor (1953)
 • Medar-ı Maişet Motoru (1952) [OKUNDU]
 • Yaşamak Hırsı, Georges Simenon (1954)
 • Mahkeme Kapısı (1956) [OKUNDU]

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)

 • Şarkın Sultanları (1918)
 • Gönülden Gönüle (1919)
 • Dinle Neyden (1919)
 • Çoban Çeşmesi (1926)
 • Suda Halkalar (1928)
 • Bir Ömür Böyle Geçti (1933)
 • Elimle Seçtiklerim (1934)
 • Akarsu (1937)
 • Tatlı Sert (Mizah Şiirleri, 1938
 • Akıncı Türküleri (1938)
 • Heyecan ve Sükun (1959)
 • Zindan Duvarları (1962)
 • Han Duvarları (Seçme Şiirler, 1969)
 • Yıldız Yağmuru (1936)
 • İlk Göz Ağrısı (1922)
 • Sevk-i Tabîî (1925’te sahnelenmiş; basılmamış eser)
 • Canavar (1926)
 • Akın (1932)
 • Özyurt (1932)
 • Kahraman (1933)
 • Ateş (1939)
 • Dev Aynası (1945’te oynanmış; basılmamış eser)
 • Yayla Kartalı (1945)
 • Bir Demette Beş Çiçek (1933)
 • Yangın (1934)
 • Belki Birgün (1946)

Ziya Osman Saba (1910-1957)

 • Sebil ve Güvercinler (1943)
 • Geçen Zaman (1947, 1961)
 • Nefes Almak (1957, 1962)
 • Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi (1952)
 • Değişen İstanbul (1959)

Orhan Veli Kanık (1914-1950)

 • Garip (1941)
 • Vazgeçemediğim (1945)
 • Destan Gibi (1946)
 • Yenisi (1947)
 • Karşı (1949)
 • Bütün Şiirleri (1951)
 • Hoşgör Köftecisi (2012)
 • Nasreddin Hoca Hikâyeleri (1949)
 • Nesir Yazıları (1953)
 • Edebiyat Dünyamız (1975)
 • Bütün Yazıları (1982)
 • Yalnız Seni Arıyorum (2014)
 • Bir Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı, Alfred de Musset (1943)
 • Barbarine, Alfred de Musset (1944)
 • Scapin’in Dolapları, Molière (1944)
 • Versailles Tûluatı, Molière (1944)
 • Sicilyalı Yahut Resimli Muhabbet, Molière (1944)
 • Tartuffe, Molière (1944)
 • Üç Hikâye, Nikolay Gogol (1945)
 • Turcaret, Alain Rene Lesage (1946)
 • Fransız Şiir Antolojisi, (1947)
 • La Fontaine’in Masalları, La Fontaine (1948, )
 • Hamlet, William Shakespeare (1949)
 • Venedik Taciri, William Shakespeare (1949)
 • Saygılı Yosma. Jean-Paul Sartre (1961)
 • Batıdan Şiirler (1963)
 • Bütün Çeviri Şiirleri (1982)

Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988)

 • Garip
 • Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler (1945)
 • Güzelleme (1945)
 • Aşağı Yukarı (1952)
 • Karga ile Tilki (1954)
 • Perçemli Sokak (1956)
 • Âşık Merdiveni (1958)
 • İkilik (Aşağı Yukarı ve Karga ile Tilki’nin ikinci baskısı, 1963)
 • Çobanıl Şiirler (1976)
 • Bir Kadının Penceresinden (1976)
 • Danaburnu (1980)
 • Bay Lear (1982)
 • Birtakım İnsanlar (1961)
 • Kadınlar Arasında (1966)
 • Atlarla Filler ya da Dirlik Düzenlik (1988)
 • Çil Horoz (1988)
 • Yağmur Sıkıntısı (1988)

Melih Cevdet Anday (1915-2002)

 • Garip (1941)
 • Rahatı Kaçan Ağaç (1946)
 • Telgrafhane (1952)
 • Yan yana (1956)
 • Kolları Bağlı Odysseus (1962)
 • Göçebe Denizin Üstünde (1970)
 • Teknenin Ölümü (1975)
 • Sözcükler (1978)
 • Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (1981)
 • Tanıdık Dünya (1984)
 • Güneşte (1989)
 • Yağmurun Altında (1995)
 • Sözcükler (2007)
 • Zifaftan Önce (1957)
 • Yağmurlu Sokak (1959)
 • Dullar Çıkmazı (1962)
 • Bir Gecede Üç Erkek
 • Aylaklar (1965)
 • Gizli Emir (1970)
 • İsa’nın Güncesi (1974)
 • Raziye (1975)
 • Meryem Gibi (1991)
 • Birbirimizi Anlayamayız (1992)
 • Doğu, Batı (1961)
 • İngiliz Edebiyatından Denemeler (1964)
 • Konuşarak (1964)
 • Gelişen Komedya (1965)
 • Sovyet Rusya (1965)
 • Yeni Tanrılar (1974)
 • Sosyalist Bir Dünya (1975)
 • Dilimiz Üstüne Konuşmalar (1975)
 • Maddecilik ve Ülkücülük (1977)
 • Anadolu’da ve Sosyalist Ülkelerde (1977)
 • Yasak (1978)
 • Paris Yazıları (1982)
 • Açıklığa Doğru (A1984)
 • Akan Zaman, Duran Zaman (1984)
 • Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği (1990)
 • Yiten Söz (1992)
 • Aldanma ki (1992)
 • Geleceği Yaşamak (1994)
 • İmge Ormanları (1994)
 • İçerdekiler (1965)
 • Mikadonun Çöpleri (1967)
 • Yarın Başka Koruda
 • Dikkat Köpek Var
 • Ölüler Konuşmak İster
 • Müfettişler (1972)
 • Ölümsüzler (1984)

Enis Behiç Koryürek (1891-1949)

 • Miras (1927)
 • Varidat-ı Süleyman Çelebi (1949)
 • Miras ve Güneşin Ölümü (Ölümünden sonra, 1951)

Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)

 • Rüya (1912)
 • Cenk Duyguları (1917)
 • Efsaneler (1919)
 • Zakkum (1920)
 • Bulutlara Yakın (192)
 • Gülistanlar Harabeler (1922)
 • Paravan (1929)
 • Balkonda Saatler (1931)
 • Sulara Dalan Gözler (1936)
 • Hep Onun İçin (1962)
 • Sonsuz Gecelerin Ötesinde (1964)
 • Sulara Giden Köprü (1939)
 • Âşıklar Yolunun Yolcuları (1939)
 • Baykuş (1916)
 • İlk Şair (1923)
 • Sönen Kandiller (1926)
 • Nedim ( 1932)
 • On Yılın Destanı (1933)
 • Hayalet (1936)
 • Ali Baba yahut Kırkharamiler (1936)
 • Fatma’nın Dileği (1938)
 • Bir Dolaptır Dönüyor (1958)
 • İki Yanda (1970)
 • Edebiyatçılar Geçiyor (1939)
 • Darülbedayi Devrinin Eski Günleri (1964)
 • Eski İstanbul Ramazanları (1968)

Yusuf Ziya Ortaç (1896-1967)

 • Kürkçü Dükkanı (1931)
 • Şeker Osman (1932)
 • Göç (1943)
 • Üç Katlı Ev (1953)
 • Akından Akına (1916)
 • Aşıklar Yolu (1919)
 • Cen Ufukları (1920)
 • Yanardağ (1928)
 • Bir Selvi Gölgesi (1938)
 • Kuş Cıvıltıları (çocuk şiirleri, 1938)
 • Bir Rüzgar Esti (1952)
 • Kördüğüm (1920)
 • Latife (1919)
 • Nikahta Keramet (1923)
 • Şen Kitap (1919)
 • Beşik (1943)
 • Ocak (1943)
 • Sarı Çizmeli Mehmed Ağa (1956)
 • Gün Doğmadan (1960)
 • İsmet İnönü (1946)
 • Göz Ucuyla Avrupa (1958)
 • Portreler (1960)
 • Bizim Yokuş 1966)

Orhan Seyfi Orhon (1890-1972)

 • Fırtına ve Kar (1917)
 • Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (1919)
 • Gönülden Sesler (1922)
 • Kervan (1935)
 • O Beyaz Bir Kuştu (1941)
 • İstanbul’un Fethi (1953)
 • İşte Sevdiğim Dünya (1962)
 • Kervan (1964)
 • Orhan Seyfi Orhon’dan Şiirler (1970)
 • Hayat Bilgisi Şiirleri (1929)
 • Abdülhak Hamid: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Ziya Gökalp: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Yahya Kemal: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Mehmet Akif: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Nâzım Hikmet: Hayatı ve Eserleri (1937)
 • Çocuk Adam (1941)
 • Kerem ile Aslı (1942)
 • Asrî Kerem (1938)
 • Dün-Bugün-Yarın (1943)
 • Düğün Gecesi (1957)
 • Kulaktan Kulağa (1973)

Ahmet Kutsi Tecer (1907-1967)

 • Şiirler (1932)
 • Tüm Şiirleri (ölümünden sonra, 1980)
 • Yazılan Bozulmadan (1947)
 • Köşebaşı (1948)
 • Köroğlu (1949)
 • Beş Mevsim (1957)
 • Bir Pazar Günü (1959)
 • Satılık Ev (1961 ‘de oynandı, kitaplaşmadı)
 • Sivas Halk Şairleri Bayramı (1932)
 • Köylü Temsilleri (Köy seyirlik oyunları derlemesi, 1940)
 • Türk Folklorunda Sosyal Mesele (1969)

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) (1890-1973)

 • Aganta Burina Burinata (1946)
 • Ötelerin Çocuğu (1956)
 • Uluç Reis (1962)
 • Turgut Reis (1966)
 • Deniz Gurbetçileri (1969)
 • Ege Kıyılarından (1939)
 • Merhaba Akdeniz (1947)
 • Ege’nin Dibi (1952)
 • Yaşasın Deniz (1954)
 • Gülen Ada (1957)
 • Ege’den (1972)
 • Gençlik Denizlerinde (1973)
 • Mavi Sürgün (1961)
 • Anadolu Efsaneleri (1954)
 • Anadolu Tanrıları (1955)
 • Anadolu’nun Sesi (1971)
 • Hey Koca Yurt (1972)
 • Düşün Yazıları (1981)

Ahmet Muhip Dıranas (1909-1982)

 • Şiirler (1974)
 • Kırık Saz (1975 T. Fikret’ten)
 • Gölgeler (1947)
 • O Böyle İstemezdi (1948)
 • Aptal (1940)
 • Fransa’da Müstakil Resim (1937)
 • Çalar Saat

Memduh Şevket Esendal (1883-1952)

 • Ayaşlı ve Kiracıları (1934-1957)
 • Vassaf Bey (1983)
 • Miras
 • Bir Kucak Çiçek
 • Bizim Nesibe
 • Gödeli Mehmet
 • Güllüce Bağları Yolunda
 • Hava Parası
 • İhtiyar Çilingir
 • Kelepir
 • Mendil Altında
 • Otlakçı
 • Sahan Külbastısı
 • Veysel Çavuş
 • Gönül Kaçanı Kovalar
 • Mutlu Bir Son
 • Hikayeler 1. Kitap (1946)
 • Hikayeler 2. Kitap (1946)
 • Temiz Sevgiler (1983)
 • Veysel Çavuş (1984)
 • Bir Küçük Çiçek (1984)
 • İhtiyar Çilingir (1984)
 • Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar
 • Kızıma Mektuplar
 • Oğullarıma Mektuplar

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956)

 • Ömrümde Sükût (1933, 1968)
 • Otuz Beş Yaş (1946, 1982)
 • Düşten Güzel (1952, 1969)
 • Sonrası (Ölümünden sonra 1957, 1962)
 • Ziya’ya Mektuplar (Ölümünden sonra 1957. Ziya Osman Saba’ya mektupları)
 • Cahit Sıtkı’nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri (Ölümünden sonra Selahattin Ömerli derledi, 1976)
 • Bütün Şiirleri (Asım Bezirci derledi, 1983)

Nurullah Ataç (1898-1957)

 • Günlerin Getirdiği (1945)
 • Karalama Defteri (1952)
 • Sözden Söze (1952)
 • Ararken (1954)
 • Diyelim (1954)
 • Söz Arasında (1957)
 • Okuruma Mektuplar (1958)
 • Günce (1960)
 • Prospero ile Caliban (1961)
 • Günlerin Getirdiği (1989)
 • Günlerin Getirdiği: Sözden Söze (1998)
 • Okuruma Mektuplar; Prospero ile Caliban (1999)
 • Dergilerde (2000)
 • Diyelim (2000)
 • Yaşantı (2000)
 • Dil Üzerine Söyleşiler (1962)
 • Söyleşiler (1964)
 • Adsız Köşk (Alain Fournier, 1940)
 • Kızıl ile Kara (Stendhal, 1941)
 • Kumarbaz (Fiodor Mihayloviç Dostoyevski, 1945),
 • Taras Bulba (N. Gogol 1946)
 • İki Yeni Gelinin Hatıraları (H. De Balzac, 1953)
 • Çömlek (Plautus, 1958)
 • Madame Bovary (Gustave Flaubert, 1967)
 • Masallar (Aisopos, 1949)
 • Masallar (Andersen, 1952)

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)

 • Yaradana Mektuplar (1941)
 • Karadut (1948)
 • Tuz (1952)
 • Üçü Birden (1953)
 • Dördü Birden (1956)
 • Karadut 69 (1969)
 • Dol Kara-bakır Dol (1974)
 • Canım Anadolu (1953)
 • Tezek (1975)
 • Delifişek (1975)
 • Nazmi Ziya (1937)
 • Delifişek (sanat yazıları, 1975)

Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)

 • Örümcek Ağı (1925)
 • Kaldırımlar (1928)
 • Ben ve Ötesi (1932)
 • Sonsuzluk Kervanı (1955)
 • Çile (1962)
 • Şiirlerim (1969)
 • Ruh Burkuntularından Hikayeler (1965)
 • Aynadaki Yalan (1980)
 • Kafa Kağıdı (1984)
 • Tohum (1935)
 • Bir Adam Yaratmak (1938)
 • Künye (1940)
 • Para (1942)
 • Namı Diğer Parmaksız Salih (1949)
 • Reis Bey (1964)
 • Abdülhamit Han (1969)
 • Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil (1933)
 • Namık Kemal (1940)
 • Çerçeve (1940)
 • Son Devrin Din Mazlumları (1969)
 • Hitabe (1975)
 • İhtilal (1975)
 • Yılanlı Kuyudan (1970)
 • Hac (1973)
 • Babıali (1975)
 • İman ve İslam Atlası (1981)
 • Çöle İnen Nur

Arif Nihat Asya (1904-1975)

a Eserleri

 • Heykeltıraş (1924)
 • Yastığımın Rüyası (1930)
 • Ayetler (1936)
 • Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)
 • Kubbe-i Hadrâ (Mevlana üzerine, 1956)
 • Kökler ve Dallar (1964)
 • Emzikler (1964)
 • Dualar ve Aminler (1967)
 • Aynalarda Kalan (1969)
 • Bütün Eserleri (1975-1977)
 • Rubaiyyat-ı Ârif (rubailer, 1956)
 • Kıbrıs Rubaileri (rubailer, 1964, 1967)
 • Nisan (rubailer, 1964)
 • Kova Burcu (rubailer, 1967)
 • Avrupa’dan Rubailer (1969)
 • Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi, 1971)
 • Bütün Eserleri (1975-1977, Ötüken Yayınları)
 • Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler, 1946)
 • Enikli Kapı (makaleleri, 1964)

Falih Rıfkı Atay (1894-1971)

 • Eski Saat (1933)
 • Niçin Kurtulmamak (1953)
 • Çile (1955)
 • İnanç (1965)
 • Pazar Konuşmaları (1966)
 • Kurtuluş (1966)
 • Bayrak (1970)
 • Ateş ve Güneş (Suriye ve Filistin savaş anıları, 1918)
 • Zeytindağı (1932)
 • Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri (1955)
 • Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin (1955)
 • Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955)
 • Çankaya (1961)
 • Batış Yılları (1963)
 • Atatürk’ün Hatıraları, 1914-1919, (1965)
 • Atatürk Ne İdi? (1968)
 • Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (1930)
 • Deniz Aşırı (1931)
 • Yeni Rusya (1931)
 • Moskova-Roma (1932)
 • Bizim Akdeniz (1934)
 • Taymis Kıyıları (1934)
 • Tuna Kıyıları (1938)
 • Hind (1944)
 • Yolcu Defteri (1946)
 • Gezerek Gördüklerim (1970)
 • Başveren İnkılapçı (Ali Suavi Üzerine, 1954)
 • Atatürkçülük Nedir? (1966)
 • Londra Konferansı Mektupları (1933)
 • Türk Kanadı (1941)
 • Kanat Vuruşu (1945)
 • Babanız Atatürk (çocuklar için, 1955)

Yaşar Kemal (1923-2015)

 • Sarı Sıcak (1952)
 • Bütün Hikâyeler (1975)
 • İnce Memed (1955-1969-1984-1987) [OKUNDU]
 • Teneke (1955)
 • Orta Direk (1960)
 • Yer Demir Gök Bakır (1963)
 • Ölmez Otu (1968)
 • Akçasazın Ağaları/Demirciler Çarşısı Cinayeti (1974)
 • Akçasazın Ağaları/Yusufcuk Yusuf (1975)
 • Yılanı Öldürseler, (1976)
 • Al Gözüm Seyreyle Salih (1976)
 • Kuşlar da Gitti (1978)
 • Deniz Küstü (1978)
 • Yağmurcuk Kuşu/Kimsecik I (1980)
 • Hüyükteki Nar Ağacı (1982)
 • Kale Kapısı/Kimsecik II (1985)
 • Kanın Sesi/Kimsecik III (1991)
 • Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana/Bir Ada Hikayesi I (1997)
 • Karıncanın Su İçtiği/Bir Ada Hikayesi II (2002)
 • Tanyeri Horozları/Bir Ada Hikayesi III (2002)
 • Çıplak Deniz Çıplak Ada/Bir Ada Hikayesi IV (2012)
 • Tek Kanatlı Bir Kuş (2013)
 • Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977)
 • Ayışığı Kuyumcuları (1977)
 • Yanan Ormanlarda 50 Gün (1955)
 • Çukurova Yana Yana (1955)
 • Peri Bacaları (1957)
 • Bu Diyar Baştan Başa (1971)
 • Bir Bulut Kaynıyor (1974)
 • Allahın Askerleri (1978)
 • Röportaj Yazarlığında 60 Yıl (2011)
 • Çocuklar İnsandır (2013)
 • Ağıtlar, Adana: Halkevi (1943)
 • Taş Çatlasa (1961)
 • Baldaki Tuz, (1959-74 gazete yazıları) (1974)
 • Gökyüzü Mavi Kaldı
 • Ağacın Çürüğü: Yazılar – Konuşmalar (1980)
 • Yayımlanmamış 10 Ağıt (1985)
 • Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri (1997)
 • Ustadır Arı (1995)
 • Zulmün Artsın (1995)
 • Binbir Çiçekli Bahçe (2009)
 • Üç Anadolu Efsanesi (1967)
 • Ağrıdağı Efsanesi (1970)
 • Binboğalar Efsanesi (1971)
 • Çakırcalı Efe (1972)
 • Bugünlere Bahar İndi (2010)

Atilla İlhan (1925-2006)

 • Duvar (1948)
 • Sisler Bulvarı (1954)
 • Yağmur Kaçağı (1955)
 • Ben Sana Mecburum (1960)
 • Bela Çiçeği (1962)
 • Yasak Sevişmek (1968)
 • Tutkunun Günlüğü (1973)
 • Böyle Bir Sevmek (1977)
 • Elde Var Hüzün (1982)
 • Korkunun Krallığı (1987)
 • Ayrılık Sevdaya Dahil (1993)
 • Kimi Sevsem Sensin (2002)
 • Sokaktaki Adam (1953)
 • Zenciler Birbirine Benzemez (1957)
 • Kurtlar Sofrası (1963/64)
 • Bıçağın Ucu (1973)
 • Sırtlan Payı (1974)
 • Yaraya Tuz Basmak (1978)
 • Fena Halde Leman (1980)
 • Dersaadet’te Sabah Ezanları (1981)
 • Haco Hanım Vay (1984)
 • O Karanlıkta Biz (1988)
 • Allahın Süngüleri-Reis Paşa (2002)
 • Gâzi Paşa (2005)
 • O Sarışın Kurt (2007)
 • Abbas Yolcu (1957)
 • Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler (1985)
 • Yengecin Kıskacı (1999)

Abbas Sayar (1923-1999)

 • Yorganımı Sıkı Sar (1977)
 • Yılkı Atı (1970)
 • Çelo (1972)
 • Can Şenliği (1974)
 • Dik Bayır (1977)
 • Tarlabaşı Salkım Saçak (1977)
 • Anılarda Yumak Yumak
 • El Eli Yur, El de Yüzü
 • Şiirler (2002)
 • Noktalar (1991)
 • Yozgat Var, Yozgatlı Yok

Orhan Pamuk ( 1952- )

 • Cevdet Bey ve Oğulları (1982)
 • Sessiz Ev (1983)
 • Beyaz Kale (1985)
 • Kara Kitap (1990)
 • Yeni Hayat (1994)
 • Benim Adım Kırmızı (1998)
 • Kar (2002)
 • Masumiyet Müzesi (2008)
 • Kafamda Bir Tuhaflık (2014)
 • Kırmızı Saçlı Kadın (2016)
 • İstanbul: Hatıralar ve Şehir (2003)
 • Babamın Bavulu (2007)
 • Resimli İstanbul – Hatıralar ve Şehir (2015)
 • Gizli Yüz (1992)
 • Öteki Renkler (1999)
 • Manzaradan Parçalar (2010)
 • Saf ve Düşünceli Romancı (2011)
 • Ben Bir Ağacım (2013)
 • Hatıraların Masumiyeti (2016)

Kemal Tahir (1910-1973)

 • Sağırdere (1955)
 • Esir Şehrin İnsanları (1956) [OKUNDU]
 • Körduman (1957)
 • Rahmet Yolları Kesti (1957)
 • Yedi Çınar Yaylası (1958)
 • Köyün Kamburu (1959)
 • Esir Şehrin Mahpusu (1961) [OKUNDU]
 • Bozkırdaki Çekirdek (1962)
 • Kelleci Memet (1962)
 • Yorgun Savaşçı (1965) [OKUNDU]
 • Devlet Ana (1967)
 • Kurt Kanunu (1969)
 • Büyük Mal (1970)
 • Yol Ayrımı (1971) [OKUNDU]
 • Namusçular (1974)
 • Karılar Koğuşu (1974)
 • Hür Şehrin İnsanları (1976)
 • Damağacı (1977)
 • Bir Mülkiyet Kalesi I-II (1977)
 • Göl İnsanları (1955)
 • Kemal Tahir’in Notları 1-13 (haz. Cengiz Yazoğlu, 1989-1992).
 • Kemal Fahir’in Sohbetleri (haz. İsmet Bozdağ, 1980).
 • Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar (ilk eşine mektuplar, 1979)

Orhan Kemal (1914-1970)

 • Sarhoşlar (1951)
 • Çamaşırcının Kızı (1952)
 • 72. Koğuş (1954)
 • Grev (1954)
 • Arka Sokak (1956)
 • Kardeş Payı (1957)
 • Babil Kulesi (1957)
 • Dünyada Harp Vardı (1963)
 • Mahalle Kavgası (1963)
 • İşsiz (1966)
 • Önce Ekmek (1968)
 • Küçükler ve Büyükler (1971- ölümünden sonra)
 • Yağmur Yüklü Bulutlar (1974)
 • Kırmızı Küpeler (1974)
 • Oyuncu Kadın (1975)
 • Serseri Milyoner/İki Damla Gözyaşı (1976)
 • Avare Yıllar (1950)
 • Murtaza (1952)
 • Cemile (1952)
 • Bereketli Topraklar Üzerinde (1954)
 • Suçlu (1957)
 • Devlet Kuşu (1958)
 • Vukuat Var (1958)
 • Gavurun Kızı (1959)
 • Küçücük (1960)
 • Dünya Evi (1960)
 • El Kızı (1960)
 • Hanımın Çiftliği (1961)
 • Eskici ve Oğulları (1962) / (Eskici Dükkanı adıyla 1970)
 • Gurbet Kuşları (1962)
 • Sokakların Çocuğu (1963)
 • Kanlı Topraklar (1963)
 • Bir Filiz Vardı (1965)
 • Müfettişler Müfettişi (1966)
 • Yalancı Dünya (1966)
 • Evlerden Biri (1966)
 • Arkadaş Islıkları (1968)
 • Sokaklardan Bir Kız (1968)
 • Üç Kağıtçı (1969)
 • Kötü Yol (1969)
 • Kaçak (1970)
 • Tersine Dünya (1986)

Özdemir Asaf (1923-1981)

 • Dünya Kaçtı Gözüme (1955)
 • Sen Sen Sen (1956)
 • Bir Kapı Önünde (1957)
 • Yumuşaklıklar Değil (1962)
 • Nasılsın (1970)
 • Çiçekleri Yemeyin (1975)
 • Ben Değildim (1978)
 • Bugün ve Bugün (1984)
 • Benden Sonra Mutluluk
 • Çiçek Senfonisi (2008)
 • Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (2012)
 • Yalnızlığa Övgü
 • Yuvarlağın Köşeleri (1961)
 • Yuvarlağın Köşeleri-2 (1988)
 • Dün Yağmur Yağacak (1987)
 • Özdemir Asafça (1988)

Tarık Buğra (1918-1994)

 • Oğlumuz (1949)
 • Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952)
 • İki Uyku Arasında (1954)
 • Hikâyeler (1964, yeni ilavelerle 1969)
 • Ayakta Durmak İstiyorum
 • Akümülatörlü Radyo
 • Yüzlerce Çiçek Birden Açtı – 1979)
 • Gagaringrad (Moskova Notları) (1962)
 • Gençlik Türküsü (1964)
 • Düşman Kazanmak Sanatı (1979)
 • Politika Dışı (1992)
 • Siyah Kehribar (1955)
 • Küçük Ağa (1964)
 • Küçük Ağa Ankara’da (1966)
 • İbişin Rüyası (1970)
 • Firavun İmanı (1976)
 • Gençliğim Eyvah (1979)
 • Dönemeçte (1980)
 • Yalnızlar (1981)
 • Yağmur Beklerken (1981)
 • Osmancık (1983)

Peyami Safa (1899-1961)

ROMAN:

 • Gençliğimiz (1922)
 • Şimşek (1923)
 • Sözde Kızlar (1923) [OKUNDU]
 • Mahşer (1924)
 • Bir Akşamdı (1924)
 • Süngülerin Gölgesinde (1924)
 • Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
 • Canan (1925)
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) [OKUNDU]
 • Fatih-Harbiye (1931) [OKUNDU]
 • Atilla (1931)
 • Bir Tereddüdün Romanı (1933)
 • Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949)
 • Yalnızız (1951) [OKUNDU]
 • Biz İnsanlar (1959)

ÖYKÜ:

 • Hikayeler (Halil Açıkgöz derledi, 1980)

OYUN:

 • Gün Doğuyor (1932)

İNCELEME-DENEME:

 • Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)
 • Büyük Avrupa Anketi (1938)
 • Felsefî Buhran (1939)
 • Millet ve İnsan (1943)
 • Mahutlar (1959)
 • Mistisizm (1961)
 • Nasyonalizm (1961)
 • Sosyalizm (1961)
 • Doğu-Batı Sentezi (1963)
 • Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970)
 • Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970)
 • Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971)
 • Din-İnkılâp-İrtica (1971)
 • Kadın-Aşk-Aile (1973)
 • Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976)
 • Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)
 • 20. Asır- Avrupa ve Biz (1976)

DERS KİTAPLARI:

 • Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)
 • Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)
 • Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt, 1929)
 • Yeni Talebe Mektupları (1930)
 • Büyük Mektup Numuneleri (1932)
 • Türk Grameri (1941)
 • Dil Bilgisi (1942)
 • Fransız Grameri (1942)
 • Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)

Kaynak:

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Edebiyat%C4%B1
 • https://iyikigormusum.com/cumhuriyet-donemi-edebiyati-yazarlari-ve-eserleri

 

Yıllardır, hele de üniversite zamanındaki hayalim, tüm Türk edebiyatını, özellikle Osmanlı’nın sonlarına doğru oluşan ve Namık Kemal’leri, Ömer Seyfettinleri ve Peyami Safa’ları, sırası ile okumayı arzu etmiştim. Kütüphanemde tüm bunların yerini almasını istemiştim. İş hayatının yoğunluğu ve artık her şeye iş olarak bakmak, her boş zamanı iş için değerlendirmekle geçtiği için, ve de İstanbul’da zamanın…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir